ΕΘΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εθνικές Μεταφορές

Πλατεία 18 Άγγλων 1
ΤΚ: 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α.Φ.Μ.:094054051
Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Email: e.mathioudakisae@gmail.com

Ισολογισμός χρήσης 2014

Ισολογισμός χρήσης 2015

Ισολογισμός χρήσης 2016